Offsite backup till disk

Alltid en kopia av backupen offsite

Ismotec erbjuder en lika enkel som säker backuplösning! Genom vår backuptjänst tas backup till disk. En offsite backup som är lite säkrare, mycket snabbare och väldigt kostnadseffektiv.

Virtuell robot…

Med hjälp av deduplicering komprimeras data flerfaldigt. Backup tas till en dedikerad backupenhet, som emulerar en Ultrium 3 taperobot. Därför upplevs användargränssnittet som en robot med i princip oändligt antal taper och tapefack. Backupenheten kan med fördel kopplas mot flera IBM system och andra servertyper.

Läs mer i produktbladet.

datadomain_dr_stb_2

Produktblad