Ismotec utökar

april, 2011

Ismotec Technology Services AB hälsar idag Peter Odin välkommen ombord. Peter kommer att förstärka vår konsultstab för att täcka upp det ständiga inflödet av nya uppdrag. Peter är den tredje av tre beslutade nyanställningar under våren.