Ismotec utökar

april, 2011

Ismotec Technology Services AB hälsar idag Göran Nilsson välkommen ombord. Göran kommer att förstärka vår konsultstab för att täcka upp det ständiga inflödet av nya uppdrag. Göran är den andra av tre beslutade nyanställningar under våren.