Ismotec utökar

april, 2011

Ismotec Technology Services AB hälsar idag Robert Tångring välkommen ombord.Robert kommer förstärka vår konsultstab för att täcka upp det ständiga inflödet av nya uppdrag. Robert är den första av tre beslutade nyanställningar under våren.