Candidator DGC förvärvar Ismotec

I syfte att stärka Candidator DGC:S position på svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden har Candidator DGC förvärvat IT-bolaget Ismotec i Karlstad.

Läs mer https://www.candidator.se/Nyheter/2019/forvarvar-ismotec-i-karlstad/

LinkedIn