LinkedIn

Candidator DGC förvärvar Ismotec

januari, 2019

I syfte att stärka Candidator DGC:S position på svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden har Candidator DGC förvärvat IT-bolaget Ismotec i Karlstad.

Läs mer https://www.candidator.se/Nyheter/2019/forvarvar-ismotec-i-karlstad/

LinkedIn

Vi blir fler i Team Ismotec!

januari, 2019

Ismotecs senaste förstärkning är Olof Hagliden som utgår från Karlstad!

Olof arbetar med användargränssnitt som är Infor M3-nära och flera andra användarapplikationer. Vi har ökat vårt team som jobbar med webgränssnitt, användarupplevelse samt personaliseringar och stärker våra erbjudanden till er. Ur ett produkt- och kompetensområdesperspektiv så stödjer Olof upp med bl a Infor OS, Mashups, Ming.le och IDM.

Olof är tydlig, lösningsorienterad samt målinriktad och tävlar i MTB på fritiden.
Du når Olof på olof.hagliden@ismotec.se och 073-884 83 31.

Välkommen ombord Olof!