Ha-Solutions

HA-Solutions på Bit-nivå i den omfattning du själv väljer.

Säkra information eller garantera din organisation och kunder en tillgänglighet på 24/7/365.
Vi visar hur du kan genomföra migrering med minimal nertid samt underhåll av IT-miljöer utan servicefönster.

  VS_Icon

Köp tjänst eller som kundägd lösning.

 

Vi erbjuder tjänster och lösningar för:

 • Backup
  Offsite-lösningar till disk. Effektiviserar rutiner och skär kostnader för lagring av data.
  Kanske allra bäst som tjänst, men finns naturligtvis som kundplacerad lösning.
 • High Availability.
  Spegling som tjänst eller kundägd lösning? Vi hjälper våra kunder till lösningar utifrån behov och förutsättningar.
 • Disaster Recovery
  Kundanpassade katastroflösningar för alla organisationer.
 • Data Sharing
  Realtidsuppdatering mellan databaser. Konvertering och migrering utan nedtid.
 • Migration
  Migrera kontrollerat med eliminering av nedtiden och utan sk ”point’s of no return”.
  Genomför kontrollerade fullskaliga migreringar under kontorstid!

Kontakta oss för mer information