Övervakning

 IBM i och Windows…

I övervakning ingår kontroll och överenskommen hantering av fel i kundens hela miljö.

Ismotecs grundpaket innehåller långt många fler kontroller än de vanliga Disk, CPU, RAM och applikation.

I standardövervakningen ligger kontroller av installationens vitala delar och funktioner. Vi åtgärdar ofta problemen innan användarna drabbas och månadsrapporten blir en kvittens på affärsnyttan av vår övervakning.

Månadsuppföljningen kan användas till att utvärdera och utveckla systemets övervakning. På så sätt kan tillgängligheten höjas utifrån verksamhetens behov.

Kontakta oss för mer detaljerade exempel av vilka funktioner vi hjälper våra kunder att övervaka.

övervakning_översikt_utveckling_2