iSMoTec ombildar

mars, 2011

iSMoTec Technology Services AB flyttar from 2011-07-01 över vår konsultverksamhet i vårt nystartade dotterbolag iSMoTec AB (556854-2459)
iSMoTec Technology Services AB kommer att behålla fastighets- och lokalrelaterad verksamhet, vilket i första hand innebär att dom fortsätter
att äga och hyra ut semesterlägenheter i Spanien, samt kontorsplatser i Skoghall.

iSMoTec Technology Services AB kommer vid kommande bolagsstämma att byta namn till iSMoTec Holding AB

 

Orsaken till ombildandet är att renodla konsultverksamheten i ett eget bolag för att kunna fokusera mer på kärnverksamheten