Hosting

Vilken lösning passar er?

För oss betyder kundens behov i centrum att våra driftåtaganden formas utifrån kundens önskemål och behov. Oavsett upplägg ger Ismotec:s serviceåtagande en stabil och uppdaterad miljö.

Vanligtvis pratar vi med våra kunder utifrån:

  • Kundägd hårdvara som övervakas och driftas hos kund.
  • Colocation – Kundägd hårdvara i datacenter
  • Dedikerad lösning – Kunden hyr hårdvara av Ismotec
  • Kapacitetstjänster – Kunden hyr kapacitet i delad infrastruktur

kundlösning_datacenter_exempel_131031_transparent

Miljövänligt och driftsäkert datacenter eller eget driftrum hos kund?
Oavsett val bidrar våra tjänster och kompetenser till att höja tillgängligheten i våra kunders verksamhetssystem.

En fast månadskostnad för hela er IT-drift!
Allt fler av våra kunder väljer att hyra sina IT-lösningar av oss som en funktion.
Vi bygger en funktionalitet till en fast månadskostnad utifrån begrepp som: IT-verktyg, Funktionalitet, Tillgänglighetskrav, Mobilitet och Säkerhet.
Den fasta månadskostnaden förenklar budgetarbetet och innehåller inga dolda kostnader.

Genom att alltid arbeta proaktivt för våra kunder, utvecklar och förbättrar vi.

Partner i leverans, leverantör i ansvarsåtaganden.

Kontakta oss för mer information