LinkedIn

Ismotec bygger vidare…

juni, 2016

Ismotecs befintliga och nya kunder fortsätter att uppskatta våra samarbeten kring IT-drift, M3-utveckling och Ismotecs övriga tjänster. Vi förstärker därför nu vår marknads- och teknikavdelning. Det är med glädje vi hälsar vår nya medarbetare på marknad Tanya Perälä Välkommen. Vi hälsar även Stefan Kästel välkommen till vår teknikavdelning.

Tanya Perälä
Med Tanyas mångåriga erfarenhet av M3, gedigna nätverk inom både kund- och partnerleden hjälper hon Ismotec vidare i arbetet med vår vision att leverera: lite enklare och lite snabbare. Ismotecs kundgrupp växer stadigt och Tanyas närvaro kommer öka Ismotecs dialogförmåga med befintlig/framtida kunder samt partners.

Stefan Kästel
Stefan & Ismotec har sedan en tid haft ett samarbete. Stefans specialistkunskaper inom virtualisering mha VMware samt gedigna erfarenheter av att i dialog med kunderna skräddarsy framtidssäkra IT-lösningar, breddar vår förmåga att leverera komplexa tjänster och projekt till våra kunder.