LinkedIn

Allt fler uppgraderingsprojekt för Ismotec

maj, 2015

Ismotec kan tillsammans med kunder blicka tillbaka på 6 månader fyllda av ett 20-tal uppgraderings- och migreringsprojekt.

Omfattningen av projekten varierar, precis som kundernas behov och förutsättningar. Att lyckas med ett mindre uppgraderingsprojekt eller ett stort migreringsprojekt där man flyttar hela företagets M3-miljö till ny driftlösning, ställer krav på projektdeltagarna och tekniken.

Ismotec har fått väldigt bra respons från samtliga kunder på de delar där vi bidragit. Flera kunder har uttryckt att de är nöjda med den korta nertid som vi kan leverera i projekten. Med verktyg och metoder som når längre än traditionella migreringsmetoder kan vi erbjuda kunderna valet att migrera komplexa miljöer med nertid räknat i några minuter.