LinkedIn

Bra uppslutning på Visiondagarna i Göteborg.

juni, 2014

Lunch- till lunchseminarium utvecklade begreppet tillgänglighet.

Föredragen på seminariet fokuserade på tillgänglighet vid Migration, Data Sharing och High Availability. Möjligheterna att med hjälp av verktyget Double Take minimera nertid vid migrering och planerade stopp väcker allt större intresse. Prioriterade servrar och system kan med hjälp av Double Take finnas fullt tillgängliga vid ex migreringar och underhåll. Användarvänligheten, hårdvaru- och plattformsoberoendet är utöver No data loss-garantin de självklara funktionerna i Double Take. Redan med de egenskaperna är Double Take unik på marknaden.

Läs mer på www.visionsolutions.com

VS_Icon