LinkedIn

Ismotec i tillväxtligan

maj, 2013

Ismotec placerade sig bland de fyra företag i länet som redovisar starkast tillväxt våren 2013.
Det är Almi Företagspartner i Värmland som årligen mäter tillväxttakten för de värmländska små- och medelstora företagen.